• Menu

Griep

Griep is een acute virusinfectie veroorzaakt door het influenzavirus, ook wel griepvirus genoemd. Het is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. In het dagelijks leven worden allerlei ziekten waarbij er sprake is van hoesten, verkoudheid en/of koorts “een griepje” genoemd, terwijl er wellicht geen sprake is van het influenzavirus. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen een simpele verkoudheid en de echte griep. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijst erop dat griep zware ziekteverschijnselen kan veroorzaken.1,2,3

Hoe herken je griep?

Klachten veroorzaakt door het influenzavirus zijn koude rillingen, hoofdpijn, heftige spierpijn, vermoeidheid, keelpijn, droge hoest en koorts. Bij de meeste mensen gaan de koorts en andere verschijnselen binnen een week vanzelf weer over zonder dat er medicijnen en/of medische zorg nodig is. Volledig herstel van de griep duurt gemiddeld 1 tot 3 weken.1,2,3,4

Wanneer is het griepseizoen?

Griep komt in Nederland ieder jaar voor, meestal gedurende het winterseizoen tussen december en april. Er zijn twee influenzavirussen die zorgen voor de seizoensgriep: influenzavirus type A en - B. Omdat er verschillende soorten influenzavirussen zijn en deze ieder jaar veranderen, kan het voorkomen dat je een jaar later weer de griep krijgt.2,4